Zoeken naar lijst verpleegtechnische handelingen verzorgende ig

lijst verpleegtechnische handelingen verzorgende ig
Overzicht van voorbehouden en risicovolle handelingen Nursing.
Deze lijst geeft hooguit een indicatie van wat als risicovol gezien kan worden, maar heeft verder geen zeggingskracht en wordt niet meer door Vilans onderschreven. Het is aan instellingen zelf om aan te merken of er een uitvoeringsverzoek nodig is voor handelingen die niet onder de voorbehouden handelingen vallen.
DocPlayer.
Presentation Mode Open Print Download Current View. Go to First Page Go to Last Page. Rotate Clockwise Rotate Counterclockwise. Enable hand tool. Presentation Mode Open Print Download Current View. More Information Less Information. Enter the password to open this PDF file.:
DocPlayer.
Presentation Mode Open Print Download Current View. Go to First Page Go to Last Page. Rotate Clockwise Rotate Counterclockwise. Enable hand tool. Presentation Mode Open Print Download Current View. More Information Less Information. Enter the password to open this PDF file.:
Lijst met handelingen en deskundigheidsniveaus 1 PDF.
Beoordelingslijst voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen Onderdeel van kwalificerende beroepsprestatie 2.4: uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Opleiding Verzorgende IG, vanaf. dat Naam protocol VH Opdr arts Juni 13 Injecteren Aranesp subcutaan x x Juni 13 Injecteren Humira subcutaan x x. Overzicht van wijzigingen t.o.v.
Verpleegkundige handeling Wikipedia.
Andere mogen alleen worden uitgevoerd indien de verpleegkundige een autorisatietraject heeft doorlopen, waarbij aanvullende scholing is gevolgd en onder begeleiding de handelingen in praktijk zijn aangeleerd. Bij dreigende complicaties worden specialistisch verpleegkundigen ingeschakeld zoals de stomaverpleegkundige bij stomazorg. Verrichtingen, risicovolle handelingen en voorbehouden handelingen zijn verpleegtechnische handelingen. Lijst van verpleegtechnische handelingen 2.

Contacteer ons