Op zoek naar lijst verpleegtechnische handelingen verzorgende ig?

lijst verpleegtechnische handelingen verzorgende ig
Overzicht van voorbehouden en risicovolle handelingen Nursing.
Overzicht voorbehouden en risicovolle handelingen. Wondspoelen via katheter. Verzorgen of verwijderen wonddrain of redonsedrain; verwisselen opvangfles. Verzorgen van een tracheotomie-wond. Verwijderen hechtingen of agrafen. Inbrengen perifere canule voor infuus toedieningssysteem. Verwisselen infuuszak, verwijderen perifeer canule. Toedienen medicatie via perifeer infuus. Verwisselen afsluitdopje van en heparine doorspuiten in en verzorgen van centraal veneuze katheter CVK. Toedienen medicatie via CVK infuus. Epiduraal en intrathecaal poort: aanprikken spinaal poortsysteem, verwisselen naald. Verwijderen epiduraalkatheter, verwijderen naald spinaal poortsysteem. Inbrengen subcutane canule, verwisselen. Toedienen van medicatie via subcutaan infuus. Verwijderen subcutane naald en infuustoedieningssysteem. Inbrengen/verwijderen neus-maag sonde, verwisselen PEG-sonde of jejunostomiesonde. Toedienen sondevoeding mbv spuit of voedingspomp. Toedienen van medicatie via sonde. Nier en blaaskatheterisatie. Inbrengen van blaaskatheter eenmalig of verblijfs. Blaasspoelen bij ingebrachte katheter. Verwisselen van suprapubische katheter. Urinestoma UP katheteriseren van urinereservoir, spoelen. Spoelen colostoma AP. Darmspoelen/toedienen hoogopgaand klysma. Uitzuigen van mond en keelholte. Uitzuigen van tracheacanule/van trachea via tracheacanule. Deze lijst is gebaseerd op de KICK-protocollen van Vilans.
Verpleegkundige handeling Wikipedia.
Andere mogen alleen worden uitgevoerd indien de verpleegkundige een autorisatietraject heeft doorlopen, waarbij aanvullende scholing is gevolgd en onder begeleiding de handelingen in praktijk zijn aangeleerd. Bij dreigende complicaties worden specialistisch verpleegkundigen ingeschakeld zoals de stomaverpleegkundige bij stomazorg. Verrichtingen, risicovolle handelingen en voorbehouden handelingen zijn verpleegtechnische handelingen. Lijst van verpleegtechnische handelingen 2.
DocPlayer.
Presentation Mode Open Print Download Current View. Go to First Page Go to Last Page. Rotate Clockwise Rotate Counterclockwise. Enable hand tool. Presentation Mode Open Print Download Current View. More Information Less Information. Enter the password to open this PDF file.:
Lijst met handelingen en deskundigheidsniveaus 1 PDF.
Beoordelingslijst voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen Onderdeel van kwalificerende beroepsprestatie 2.4: uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Opleiding Verzorgende IG, vanaf. dat Naam protocol VH Opdr arts Juni 13 Injecteren Aranesp subcutaan x x Juni 13 Injecteren Humira subcutaan x x. Overzicht van wijzigingen t.o.v.
Voorbehouden en risicovolle handelingen Zorg voor Leren.
Een belangrijk onderdeel van het uitvoeren van het werk van Verpleegkundigen en Verzorgenden IG is het uitvoeren van de voorbehouden en risicovolle handelingen. De wet BIG maakt onderscheid tussen.: Zorgverleners die zelfstandig bevoegd zijn om voorbehouden handelingen uit te voeren, zoals een arts, tandarts of verloskundige.; Zorgverleners die in opdracht van een arts voorbehouden en risicovolle handelingen mogen uitvoeren, zoals de verpleegkundige of verzorgende. De wet BIG geeft per handeling aan welke zorgverlener bevoegd is deze zelfstandig of in opdracht uit te voeren en onder welke omstandigheden. Niet zelfstandig bevoegde zorgverleners kunnen onder bepaalde voorwaarden voorbehouden handelingen uitvoeren in opdracht van een zelfstandig bevoegde zorgverlener. De belangrijkste voorwaarden hierbij is dat de niet zelfstandig bevoegde zorgverlener bekwaam is. Zorgprofessionals zijn zelf verantwoordelijk om hun bekwaamheid op peil te houden. Dit kan onder andere doen door trainingen te volgen en vaardigheden te laten beoordelen. Dat kan via het aanbod van Zorg voor leren. Trainingen / Workshops Voorbehouden en Risicovolle handelingen. Zorg voor leren biedt verschillende trainingen / workshops Voorbehouden en Risicovolle handelingen. Tijdens deze workshops wordt de theorie opgefrist en worden de verpleegtechnische handelingen geoefend en getoetst.

Contacteer ons