Zoeken naar evc

evc
Wat is EVC? Erkennen van Competenties.
Werkelijk waarderen wat mensen aan talent, kennis en vaardigheden in huis hebben, los van een diploma. Dat is EVC. Tilo, Julie, Kristof en Johan vertellen hun EVC-verhaal. Wat is evc? 1 december 2015 Een pasklare EVC-procedure voor enkele zorgberoepen. 22 oktober 2015 Nieuwe conceptnota voor EVC.
Versterken van eerder en elders verworven competenties EVC Werk.be.
Lancering van een viona-onderzoek EVC vanuit bedrijfsperspectief om inzicht te verwerven in de wenselijkheid en haalbaarheid van het herkennen en erkennen van competenties vanuit het perspectief van bedrijven. Lancering van evc-procedures in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs: via evc kan men zo vrijstellingen bekomen voor een aantal vakken in een bepaalde studierichting.
EVC Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Lokalen en zalen. U bent hier: Home EVC. Wij bieden u. Elders Verworven Competenties EVC. Beschikt u niet over het geschikte diploma maar wel over de juiste competenties, dan heeft u de mogelijkheid om deel te nemen via Elders Verworven Competenties EVC.
EVC-procedure Universitaire Associatie Brussel.
Stap 1: Aanmelding bij de Universitaire Associatie Brussel via de invulling van het EVC aanmeldingsformulier en door de betaling van een administratieve kost van 55 euro. De totale kostprijs van het onderzoek is afhankelijk van de opleiding waarop je aanvraag betrekking heeft.
Erkenning Eerder Verworven Competenties Universiteit Antwerpen.
EVC is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen én die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd bron: Flexibiliseringsdecreet. Competenties verwijzen dus naar kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, verworven op basis van beroepservaringen, zelfstudie, praktijkervaring, vrijwilligerswerk, hobby, vb.
EVC Wikipedia.
Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met EVC of met EVC in de titel. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van EVC inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van EVC en verwijzingen daarnaartoe.

Contacteer ons