Op zoek naar evc portfolio?

evc portfolio
Wat is EVC? Erkennen van Competenties.
Werkelijk waarderen wat mensen aan talent, kennis en vaardigheden in huis hebben, los van een diploma. Dat is EVC. Tilo, Julie, Kristof en Johan vertellen hun EVC-verhaal. Wat is evc? 1 december 2015 Een pasklare EVC-procedure voor enkele zorgberoepen. 22 oktober 2015 Nieuwe conceptnota voor EVC.
Versterken van eerder en elders verworven competenties EVC Werk.be.
Naast Mijn Loopbaan, zijn er vandaag de dag diverse porfolios in omloop, namelijk My digital me, Europass, de C-stick, het portfolio van socius., Lancering van een viona-onderzoek EVC vanuit bedrijfsperspectief om inzicht te verwerven in de wenselijkheid en haalbaarheid van het herkennen en erkennen van competenties vanuit het perspectief van bedrijven.
EVC-traject Erkennen van Competenties.
Wat is EVC? Vragen en antwoorden. Studenten en cursisten. Competenties verzamelen in een portfolio. Je competenties zichtbaar maken en illustreren doe je met een portfolio. Daarin documenteer je wat je kent en kunt, en hoe je de competenties verworven hebt.
EVC-aanbieders Erkennen van Competenties.
Erkennen van competenties. Wat is EVC? Vragen en antwoorden. Studenten en cursisten. Herkennen van competenties. Erkennen van competenties. Wil je duidelijk in kaart brengen over welke competenties je beschikt zodat anderen je competenties meteen herkennen? Dan kan je een beroep doen op een EVC-aanbieder om je verworven competenties overzichtelijk te bundelen in een portfolio.
Associatie Antwerpen AUHA EVC.
Dit is de officiƫle reglementering voor alle fases in het EVC-proces, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van de Associatie Universiteit Hogescholen Antwerpen vzw op 5 november 2014. Eerder al hadden de instellingen van de associatie dit reglement individueel goedgekeurd. EVC opdracht portfolio.
Tip 38: Beoordelen van een EVC-portfolio Universiteit Antwerpen.
De zij-instroom in het hoger onderwijs wordt een steeds belangrijkere piste in levenslang leren. Dit brengt met zich mee dat een groeiend aantal studenten de vraag stelt naar EVC: de erkenning van elders verworven competenties. Studenten die gebruik willen maken van de zogenaamde EVC-procedure zie www.evcvlaanderen.be voor verdere informatie over deze procedure, stellen een portfolio samen.
Alles over EVC Online EVC-portfolio.
Over EVC Dienstencentrum. Over EVC Dienstencentrum. Adres en route. Alles over EVC. Het EVC-portfolio is een belangrijk onderdeel van de EVC-procedure. U verzamelt hierin bewijsmateriaal om uw competenties aan te tonen. EVC Dienstencentrum werkt met een digitaal EVC-portfolio van Paragin. Dit biedt veel voordelen ten opzichte van een papieren portfolio.:
EVC-procedure Universitaire Associatie Brussel.
Stap 1: Aanmelding bij de Universitaire Associatie Brussel via de invulling van het EVC aanmeldingsformulier en door de betaling van een administratieve kost van 55 euro. De totale kostprijs van het onderzoek is afhankelijk van de opleiding waarop je aanvraag betrekking heeft. Stap 2: Indien de aanmelding ontvankelijk wordt verklaard, wordt de aanvraag geregistreerd. De kandidaat wordt hiervan op de hoogte gebracht. Stap 3: De aanvrager dient een gemotiveerd portfolio in of een zelfbeoordeling waaruit moet blijken dat je een bepaalde competentie reeds verworven hebt.

Contacteer ons